BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII

Budowa i przebudowa budynków na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii obejmowała 8 budynków zrealizowanych w dwóch etapach. Nowy budynek nr 13 powstał w miejscu wyburzonego budynku i dopełnił zabudowę kompleksu BCO. Umieszczone w nim główne wejście od strony ul. Warszawskiej. Do Budynku dochodzi się po urządzonym w zieleni i miejscach do odpoczynku placu, zlokalizowanym na dachu 3-kondygnacyjnego parkingu podziemnego. Strefę wejścia zlokalizowano pod wykuszem  i zaznaczono przeszkleniem w strefie holu. Dodatkowo główne wejście oraz strefę wejścia do izby przyjęć zaakcentowano pokaźnym szklanym zadaszeniem, które „spina” nowy i przebudowywany budynek 15.

W nowoprojektowanych budynkach przewidziano:

1. Budynek nr 13 – wejście główne, część izby przyjęć, specjalistyczna przychodnia onkologiczna: Hol wejściowy z centralną rejestracją przychodni i izby przyjęć, Bufet; Oddział chemioterapii dziennej (Gabinety badań lekarskich, Sale podawania cytostatyków, Poczekalnia dla pacjentów); Specjalistyczna przychodnia onkologiczna – część diagnostyczna (Gabinety badań lekarskich, Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych, Poczekalnia dla pacjentów); Specjalistyczna przychodnia onkologiczna – część diagnostyczno – zabiegowa w zakresie chirurgii i ginekologii (Gabinety badań lekarskich ginekologiczne i chirurgiczne, Gabinety zabiegowe ginekologiczne i chirurgiczne, Sala do zabiegów w znieczuleniu ogólnym wraz z salą wybudzeń, Poczekalnia dla pacjentów). 

2. Trzykondygnacyjny parking podziemny na 147 miejsc oraz pomieszczenia: techniczno–gospodarcze, agregat prądotwórczy; rozdzielnia SN, rozdzielnia NN, pom. transformatorów.

W przebudowywanych budynkach przewidziano:

1. Budynek nr 5 – zakład z pracownią brachyterapii: Część zabiegowa (3 sale) wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, Pomieszczenia szatni dla pracowników szpitala – zakładu brachyterapii; Gabinety lekarskie zakładu brachyterapii; Poczekalnia, rejestracja i zaplecze sanitarne zakładu brachyterapii; Pomieszczenia techniczne; oddział rehabilitacji z poradnia psychologiczną

2. Budynek nr 7/8 – Oddział radiologii, zakład diagnostyki obrazowej i archiwum: poczekalnia z rejestracją; gabinety badań rtg, mammografii i usg; pomieszczenia szatni dla pracowników szpitala; pokoje biurowe; archiwum; pomieszczenia techniczne. 

3. Budynek nr 9 – na 2 piętrze – Zakład Patomorfologii a na 3 piętrze – Dział Organizacji i Nadzoru:

Budynek nr 14 i 15 – pomieszczenia izby przyjęć; Oddział opieki paliatywnej, magazyn odpadów medycznych, Oddział chirurgii, Blok operacyjny (4 sale operacyjne), szatnie dla pracowników szpitala; pomieszczenia przechowywania, przygotowania oraz wydawania zwłok; pomieszczenia techniczne i magazynowe;

4. Budynek nr 16 –  Dział Administracji.  

Lokalizacja: Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, Białystok

Inwestor/Klient: Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, Białystok

Rok: 2009