BRIDGESTONE

Rozbudowa fabryki opon Bridgestone o nową halę nr 7 oraz przedłużenie hali C na potrzeby pomieszczeń produkcji opon z niezbędnym zapleczem socjalnym oraz budynek socjalno – biurowy – pomieszczenia biurowe poszczególnych działów, pomieszczenie spożywania posiłków kateringowych  oraz sala konferencyjna na 500 osób. 

Pod względem kompozycji architektonicznej nowoprojektowany obiekt stanowi kontynuację  istniejących obiektów fabrycznych Bridgestone’a. Obiekty charakteryzują się bardzo oszczędną formą architektoniczną, płaskimi dachami i biało – niebieską barwą elewacji.

Lokalizacja: ul. Bałtycka 65, Poznań

Inwestor/Klient: Bridgestone Poland Sp. z o.o., ul. Bałtycka 65, Poznań  

Rok: 2010