CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE I BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Budynek Centrum Informacji Naukowej Akademii Medycznej został podzielony funkcjonalnie na część biblioteczną o czterech kondygnacjach nadziemnych i część dydaktyczną (kongresową) – dwukondygnacyjną. Parter obiektu łączy obie funkcje we wspólnej, ogólnodostępnej przestrzeni przeznaczonej m.in. na: hol główny z recepcją i rozległą strefą ekspozycyjną, bufet z kawiarnią, szatnie odzieży wierzchniej, sanitariaty oraz księgarnię i inne usługi z zapleczem, dostępne zarówno z holu głównego, jak i z zewnątrz obiektu. 

W części czterokondygnacyjnej od pierwszego do trzeciego piętra zlokalizowano wyłącznie bibliotekę: z blokiem magazynów (zwartego magazynowania), blokiem administracyjno-socjalnym oraz pomieszczeniami typowo bibliotecznymi: czytelniami i wypożyczalniami,  zorganizowanymi wokół wewnętrznego atrium z przeszklonym dachem i widokiem na hol główny. Biblioteka Akademii Medycznej stanowi funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej i ośrodka informacji naukowej dla pracowników naukowych, studentów i naukowców. Jest również miejscem, w którym realizowany jest szerszy zakres kształcenia, stąd jej funkcję uzupełniają sala dydaktyczna dla 100 osób, sale nauki grupowej, kąciki rekreacyjne oraz boksy pracy indywidualnej. Część dwukondygnacyjna mieści salę audytoryjną, zaprojektowaną w układzie amfiteatralnym dla ponad 900 osób, z możliwością podziału na dwie mniejsze sale w przypadku prowadzonych równolegle spotkań o odmiennej tematyce. Część dydaktyczna obejmuje również dwie sale dydaktyczne (każda dla 48 osób) oraz zaplecze. W części podziemnej zaprojektowano garaż podziemny oraz pomieszczenia techniczne.

Budynek Centrum Informacji Naukowej Akademii Medycznej  to utrzymany w stylistyce modernizmu 20-lecia międzywojennego obiekt, który miał nawiązywać do otaczającej zabudowy, występującej w rejonie dzielnicy Grunwald. Elewacje budynku wykończono szlachetnym materiałem – okładziną kamienną z naturalnego piaskowca i granitu. Obiekt zaprojektowano na planie litery L, w nawiązaniu do istniejących linii zabudowy ulicy Przybyszewskiego i Rokietnickiej. Dziedziniec zewnętrzny intensywnie zagospodarowano zielenią urządzoną z bylin, krzewów i drzew wysokich, nawiązującą układem osi widokowych i komunikacji do wnętrza projektowanego budynku. Nad częścią dydaktyczną zaprojektowano ogólnodostępny taras, z widokiem na dziedziniec.

Lokalizacja: ul. Przybyszewskiego 2, Poznań

Inwestor/Klient: Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej, ul. Rokietnicka 5C, Poznań

Rok: 2004