CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE I BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Centrum Kongresowe i Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 


Klient:

Lokalizacja: Poznań

Powierzchnia:

Rok: