CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ

Centrum Opieki nad Seniorem zlokalizowane jest na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta przy ul. Podgórnej – Koziej – Szkolnej w Poznaniu. Obejmuje  budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi: Apartamenty Senioralne, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, budynek Szpitala Rehabilitacyjnego i garaż podziemny.

Obszar inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków, gdzie szczególnej ochronie konserwatorskiej podlega skrzydło dawnego Klasztoru s. Karmelitanek Bosych. Przez teren nieruchomości prowadzi linia reliktów gotyckich murów miejskich, częściowo eksponowanych w ramach nowo projektowanych przestrzeni. Wnętrze kwartału zaprojektowano w formie ogrodu podzielonego na strefy o różnej dostępności i funkcjonalności z ekspozycją pomnika przyrody – platanu klonolistnego.

W budynkach Apartamentów Senioralnych 1 i 2,  urządzono apartamenty przeznaczone do zamieszkania zbiorowego dla osób starszych w formie wynajmu długoterminowego pokoju hotelowego a w strefie ogólnodostępnej herbaciarni przewidziano ekspozycja murów miejskich. Budynek dawnego Szpitala Miejskiego przy ul. Szkolnej, po planowanej przebudowie, rozbudowie i nadbudowie o dach stromy, zostanie przeznaczony na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i będzie pełnił funkcję budynku zamieszkania zbiorowego z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Na parterze zaplanowano oddział chroniony  dla pacjentów chorych na Alzheimera. Na pozostałych czterech  piętrach zlokalizowano  pokoje łóżkowe 1 i 2-osobowe. Szpital rehabilitacyjny zaprojektowano jako nowy budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. W budynku będą świadczone usługi z zakresu rehabilitacji dla pensjonariuszy Centrum oraz mieszkańców Poznania. Na poszczególnych kondygnacjach przewiduje się: zespół pomieszczeń rehabilitacji, basen, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Ortopedycznej, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. Na kondygnacji podziemnej zaplanowano część techniczną, magazynową, gospodarczą i kuchnię główną wraz ze strefą dostaw.  W obrębie garażu podziemnego przewidziano miejsca postojowe dla użytkowników centrum.

Lokalizacja: ul. Szkolna, ul. Podgórna, ul. Kozia, Poznań

Inwestor/Klient: Orpea Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 69, Warszawa

Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Rok: 2022