KAMIENICA WIEDEŃSKA UL. PODGÓRNA 11, 13 POZNAŃ

Kamienica Wiedeńska Poznań Kamienica Wiedeńska Poznań

Projekt ma na celu rewitalizację kamienic przy ul. Podgórnej 11 i 13 w Poznaniu, poprzez podniesienie ich wartości estetycznej i użytkowej, tak by stanowiły atrakcyjne otwarcie ulicy Szkolnej. Obie kamienice, zdegradowane w wyniku działań wojennych i licznych powojennych przebudów straciły swój reprezentacyjny charakter oraz pierwotną funkcję mieszkalno-usługową – stanowiły część szpitala miejskiego. 

Fasadom obu budynków zostanie przywrócona dawna świetność. W parterze budynków oraz  częściowo na 1 piętrze kamienicy przy Podgórnej 11 zostanie przywrócona funkcja usługowa w postaci tzw. „food court” – 8 punktów gastronomicznych ze wspólną salą konsumpcyjną. W związku z  tym w tej strefie zostaną przywrócone pierwotne wykroje witryn. W witrynach zostaną zorganizowane dwa wejścia do części mieszkalnej od strony ulicy Podgórnej oraz 3 wejścia do części usługowej, jedno na narożniku budynku 13 oraz po jednym od strony ul. Podgórnej i Szkolnej. Przywrócony zostanie narożny wykusz zwieńczony wieżyczką wraz z hełmem. Na narożnym wykuszu zostaną odtworzone detale sztukatorskie w formie gzymsów, obramień okiennych, pilastrów, płaskorzeźb. Nadbudowane zostaną trzy istniejące wykusze na kondygnacji 4 piętra. Nowy kształt otrzymają również dachy obu budynków, przy zachowaniu kształtu połaci od strony przestrzeni publicznej. Historyczną bryłę uzupełnią i uatrakcyjnią współczesne lukarny akcentujące istniejące wykusze na poziomie poddasza. Pokryte zostaną blachą w łuskę podobnie jak hełm narożnego wykusza. Powyżej parteru zostaną przywrócone pierwotne poziomy nadproży okiennych, zrewitalizowane zostaną balkony wraz z kutymi balustradami. Całość zostanie uzupełniona detalem sztukatorskim w formie gzymsów, obramień okiennych przy zachowaniu i konserwacji istniejących elementów dawnego wystroju elewacji. 

Elewacje tylne, od strony podwórza, zaprojektowano w nowym kształcie z ryzalitami, balkonami ze szklanymi balustradami. Elewacje te zyskają współczesne, duże przeszklenia przy zastosowaniu drewnianej stolarki okiennej o wysokiej jakości. Przewidziane są pionowe podziały na elewacji nadające budynkowi współczesny charakter. Równocześnie planuje się zachować fragment istniejącej elewacji pokrytej cegłą licową. Fragment ten będzie miał okna o klasycznym podziale, przywrócone zostaną balkony ze stylizowanymi balustradami. Parter od strony podwórza będzie wysunięty poza obrys głównego budynku, posiadał będzie obszerne przeszklenia otwierające usługową część wnętrza budynku na zaprojektowany w podwórzu taras oraz urządzoną zieleń. Połączenie nowej i historycznej architektury stworzy bardzo atrakcyjną przestrzeń wewnątrz kwartału. 

Lokalizacja: ul. Podgórna 11 13, Poznań

Klient: DS NEW VENTURE sp. z o.o. sp. k., ul. Obornicka 117, Suchy Las

Rok: 2022