MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA

Przychodnia Miedziowego Centrum Zdrowia jest ogólnodostępną placówką zapewniającą opiekę medyczną dla znacznej części mieszkańców Legnicy. Program przychodni zakładał szereg specjalistycznych gabinetów lekarskich, całodobową pomoc ambulatoryjną, nowoczesny zakład rehabilitacji, laboratorium oraz wiele pracowni diagnostycznych. Budynek znajduje się w zabytkowej części miasta w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.


Klient: MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A.

Lokalizacja: Legnica

Powierzchnia: 3965m2

Rok: 2011

Wstecz