HOTEL W NIEPRUSZEWIE

Hotel w Niepruszewie  zlokalizowano na górnym tarasie skarpy Jeziora Niepruszewo, w północno-wschodniej części skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Starowiejską. Obiekt o parametrach kubaturowych i wielkościowych przekraczających otaczającą zabudowę mieszkaniową i letniskową, miał zintegrować niezależne pasma zabudowy ulicy Starowiejskiej i równoległej do niej Kwiatowej z pasmem zabudowy letniskowej przy ul Poznańskiej i równoległej do niej ulicy Słonecznej  i przyczynić się do uporządkowania przestrzennego Niepruszewa. Zaproponowano bryłę w formie przełamanego prostopadłościanu  położonego na szerokiej stopie parteru, którego forma dopełnia i urozmaica podstawową bryłę. Tworzy również układ tarasowy budynku w stronę jeziora.

Obiekt miał  pełnić trzy zasadnicze funkcje: obsługę gastronomiczną plażowiczów w formie beach-baru i możliwości skorzystania z restauracji; obsługę hotelową gości wraz z obsługą gastronomiczną; obsługę eventów, konferencji oraz wesel i uroczystości rodzinnych. Założono, że powyższe funkcje mogą się ze sobą mieszać, ale też mogą być odseparowane i działać niezależnie. W tym celu zaproponowano rozdział wejść do budynku. 

Od północy, od drogi do plaży zorganizowano wejście hotelowo-gastronomiczne i dojście do zagłębionego w niecce ziemnej beach-baru. Wchodzi się tu wprost do lobby hotelowego z recepcją, windami i bezpośrednim połączeniem z restauracją. Od zachodu natomiast zaproponowano wejście do części eventowo-weselnej, skąd przez hol dostać się można do sal wielkoprzestrzennych. W sąsiedztwie znajdują się szatnie i zespoły sanitarne. Założono, że sale wielkoprzestrzenne można łączyć i rozdzielać z przestrzenią restauracji włącznie. Pod restauracją w kondygnacji piwnicznej doświetlonej przez skarpy zaplanowano kuchnie. Na pierwszym i drugim piętrze zlokalizowano pokoje hotelowe.

Lokalizacja: ul. Poznańska 18, Niepruszewo

Inwestor/Klient: Dziesięc lat sp. z o.o, ul. Wieruszowska12/16, Poznań.

Rok: 2020