SP ZOZ OBORNIKI - BUDYNEK C

Budowa budynku C na terenie SP ZOZ w Obornikach jest kontynuacją sukcesywnej rozbudowy i modernizacji Szpitala prowadzonej od 2000 roku. Program funkcjonalny nowo wybudowanego budynku obejmuje na parterze oddział chirurgiczny z pododdziałem urologicznym oraz pracownie diagnostyczne i poradnie endokrynologiczną, neurologiczną oraz dermatologiczną. Piętro budynku przeznaczono na oddział dziecięcy oraz wewnętrzny. Do nowego budynku przeniesiono oddziały funkcjonujące w dotychczasowych budynkach co pozwoliło na podniesienie komfortu obsługi pacjentów. 

Budynek C szpitala charakteryzuje się prostą formą przez co stanowi tło dla budynku głównego szpitala który powstał na początku lat 60-tych XX wieku. Kompozycja fasad nowego budynku nawiązuje do podziałów elewacyjnych istniejących budynków.

Częścią inwestycji jest również budowa budynku gazów medycznych.

Lokalizacja: Szpitalna 2, Oborniki

Inwestor/Klient: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o.

Rok: 2014