SP ZOZ OBORNIKI - APTEKA SZPITALNA, IZBA PRZYJĘĆ, OIOM

Budynki A, B i D  należą do kompleksu budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 2.

W ramach  przystosowania Szpitala w Obornikach do wymogów Ministra Zdrowia została zaprojektowana ich rozbudowa i przebudowa. Nowa kubatura stanowi rozbudowę istniejącego budynku D szpitala, w tym zabudowę istniejącego łącznika na kondygnacji przyziemia i powiązanie komunikacyjnie z istniejącym zespołem budynków szpitalnych. Projektowana rozbudowa to budynek w części jednokondygnacyjny, a częściowo dwukondygnacyjny, na rzucie prostokąta. Rozbudowa charakteryzuje się prostą formą, kompozycja fasad nawiązuje do podziałów elewacyjnych i wykończenia elewacji istniejących budynków oraz kontynuuje estetykę ostatnich etapów rozbudowy szpitala. Wykończenie elewacji rozbudowywanej części zaprojektowano z płytek klinkierowych, analogicznie do wykończenia fragmentów ścian nowego budynku  C szpitala oraz ścian przyziemia budynku D.

Rozbudowa i przebudowa  budynków A i D umożliwiła lokalizację Apteki Szpitalnej oraz  pozwoliła na powiększenie powierzchni i uzupełnienie programu funkcjonalnego istniejącej Izby Przyjęć wraz z kaplicą oraz  Oddziałem Anestezjologi i Intensywnej Terapii. Zrealizowano również budowę zadaszenia głównego wejścia Izby Przyjęć i podjazdu dla  karetek,  powiązanie komunikacyjne wszystkich budynków szpitala na kondygnacji przyziemia oraz umożliwiono dostęp    osobom  z niepełnosprawnościami. Przebudowa budynku B umożliwiła przystosowanie  pomieszczeń przyziemia na szatnie i umywalnie pracowników, magazyny oraz niezbędne pomieszczenia techniczne. W ramach inwestycji zaprojektowano również  budowę kontenerowej stacji transformatorowej.

Lokalizacja: Szpitalna 2, Oborniki

Klient: Powiat Obornicki, ul. 11 listopada 2a, Oborniki

Rok: 2017