PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA I ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY. ŁĄCZNIK Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM SZPITALA

Specjalistyczne poradnie przyszpitalne oraz oddział kardiologiczny przy ul. Limanowskiego 20 w Ostrowie Wielkopolskim jest publiczną placówką służby zdrowia należąca  do zespołu budynków Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

Na potrzeby inwestycji  przebudowany  został dwukondygnacyjny budynek, zrealizowany w stanie surowym  w 1996r., znajdujący się w północnej części  terenu szpitala. Na parterze zlokalizowano poradnie specjalistyczne, reumatologię, hematologię, urologię, ginekologię, neurologię, kardiologię, medycynę pracy, gabinety chirurgiczne z gipsownią, punkt pobrań i punkt krwiodawstwa, rezonans magnetyczny, rejestrację, poczekalnie,  powierzchnię sprzedaży sprzętu medycznego, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia  techniczne. Na piętrze zaprojektowano  oddział łóżkowy  kardiologiczny dla 34 pacjentów z salą intensywnego nadzoru,  pracownię usg i echokardiografii, pracownię holtera i prób wysiłkowych oraz pracownię angiografii. 

Budynek został połączony  łącznikiem komunikacyjnym na poziomie pierwszego piętra z istniejącymi blokiem ambulatoryjnym szpitala. Projekt obejmował również  zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę dróg wewnętrznych w tym drogi pożarowej, miejsc parkingowych i chodników, budowę wiaty dla karetek, przebudowę  infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu oraz projekt zieleni.

Lokalizacja: ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski

Inwestor/Klient: ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski

Generalny wykonawca: PBO-Ostrów sp. z o. o.

Rok: 2011