PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MSWiA

I nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA”

Strona w budowie…

Lokalizacja: ul. Wołoska 137, Warszawa

Klient: Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Rok: 2023

www.gov.pl/web/cskmswia