SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA

W zaprojektowanym budynku umieszczono działy szpitalne, które nie mogły zostać zlokalizowane w istniejących budynkach Szpitala Miejskiego w Toruniu, ze względu na ich niedostateczne parametry techniczne i użytkowe wobec wymagań i standardów świadczenia usług medycznych. Na parterze budynku zlokalizowano aptekę szpitalną wraz z pracownią żywienia pozajelitowego, centralną sterylizatornię, centralną stację łóżek, zaplecze magazynowe i techniczne. Na I piętrze umieszczono blok operacyjny wraz zapleczem. Na drugim piętrze zaplanowano oddział hematologiczny.

Budynek zaprojektowano w formie zwartej bryły nie odbiegającej znacznie wysokością od budynków sąsiednich. Materiały, kolorystyka, skala i forma łącznika nawiązują do budynków istniejących. Architektura obiektu podkreśla jego reprezentacyjny charakter.

Lokalizacja: ul. Stefana Batorego 17/19, Toruń

Inwestor/Klient: Urząd Miasta Torunia, Wały Generała Władysława Sikorskiego 25, Toruń

Rok: 2007