CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Projekt w 2015r. zdobył II nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Trzykondygnacyjny budynek, usytuowany na planie zbliżonym do kwadratu, od północnego-zachodu i północnego-wschodu zamknięty jest ścianami. Od południowego wschodu, natomiast, budynek otwiera się ku zielonym  i rekreacyjnym wnętrzom szkoły zawodowej. Ukryte wewnątrz kubatury atrium stanowi  integralną, rekreacyjną część budynku Centrum, ale sprzężone jest przestrzennie z terenami zieleni, rekreacji i sportu szkoły zawodowej. Z tej strony lokalizowano również wejście główne do Centrum.

Budynek o wysokiej jakości architektury industrialnej o prostej typologii rzutu i dyscyplinie powtarzalnego rytmu fasady, wynikającej z racjonalności oraz ekonomiki. Budynek funkcjonalny – podporządkowany głównej funkcji i dla niej stworzony. Architektura przemysłowa o estetyce nadającej się do zastosowania w przestrzeni wysoko zurbanizowanej, cechuje ją  niepowtarzalny, wynikający z kontekstu przestrzennego kształt bryły oraz użycie materiałów na elewacji jako wyróżnika funkcji, co nadaje budynkowi indywidualny wyraz. W założeniu Centrum powinna kojarzyć się osobom w nim szkolonym z nowoczesnym zakładem pracy, w którym obowiązują przyjazne pracownikowi humanistyczne wartości kolektywnej, wysokokwalifikowanej pracy, wykonywanej w środowisku związanym z przyrodą i naturą.

Komunikacyjnie obiekt obsługuje obwodowo poprowadzona komunikacja pozioma (na kondygnacjach -1, +1, +2), łącząca dwie położone w przeciwległych narożnikach klatki schodowe ewakuacyjne. Na kondygnacji 0 układ komunikacyjny przypomina literę „U”. Nawiązując nieco do charakteru architektury wnętrz Zespołu Szkół nr1. W budynku Centrum wyprowadzono dodatkowo szerokie schody prowadzące z holu głównego wprost do korytarza obwodowego. Pełnią one rolę czynnika integrującego przestrzeń. Wszystkie kondygnacje budynku obsługiwane są dodatkowo przez zespół wind: dużą towarową (3,5t, 11m2) i dwiema osobowymi umożliwiającymi również transport osób niepełnosprawnych. 

Na kondygnacjach 0 i +1 został rozmieszczony: dział dydaktyczny z obszarami kształcenia zawodowego, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny i górniczo-hutniczy i budowlany, dział administracji i obsługi, dział obsługi dydaktycznej.  Na kondygnacjach +2 umieszczono dział dydaktyczny administracyjno-usługowy i turystyczno-gastronomiczny. Dział obsługi technicznej rozmieszczono głównie na kondygnacji -1 i częściowo na parterze. W parkingu podziemnym budynku przewidziano lokalizację 20 miejsc postojowych + 2 w garażu.

Lokalizacja: oś. Mielżyńskiego 5a, Swarzędz

Inwestor/Klient: 

Rok: 2015