UAM POZNAŃ - INSTYTUT HISTORII SZTUKI, WYDZIAŁ NAUK O SZTUCE
WILLA UL. WIENIAWSKIEGO 3

Strona w budowie

I NAGRODA – KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY HISTORYCZNEJ WILLI (ZWANEJ DALEJ „WILLĄ”), WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI OBIEKTAMI (BUDYNEK DAWNEJ „ZWIERZĘTARNI” I BUDYNEK GOSPODARCZY) ZLOKALIZOWANYMI PRZY UL. WIENIAWSKIEGO 3 W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DLA POTRZEB INSTYTUTU HISTORII SZTUKI I WYDZIAŁU NAUK O SZTUCE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

 

Lokalizacja: ul. Wieniawskiego 3 , Poznań

Klient: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Rok: 2023

www.arthist.amu.edu.pl

www.wnos.amu.edu.pl