WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  SP ZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 9 w Witkowie pełni funkcję publicznej placówki służby zdrowia  zapewniającej opiekę  medyczną dla mieszkańców Witkowa i okolic. 

Budynek przychodni zlokalizowany jest na działce  o charakterze terenu zamkniętego użytkowanego przez jednostki organizacyjne Resortu Obrony Narodowej w powiecie Gnieźnieńskim. Obiekt powstał w wyniku przebudowy istniejącego, dwukondygnacyjnego  budynku warsztatowego oraz dobudowaniu jednokondygnacyjnego skrzydła wschodniego.

Zaprojektowano zwartą, horyzontalną  bryła z trzema wewnętrznymi, otwartymi atriami doświetlającymi poczekalnie poprzez duże płaszczyzny przeszkleń. Wprowadziło to do wnętrza  wrażenie  przestronności. Wejście główne,  widocznym w odległej perspektywie ul. Żwirki i Wigury,  również zostało podkreślone dużymi przeszkleniami. Na elewacjach zastosowano jasną kolorystykę, którą  ożywia zróżnicowanie materiałowe (tynk, klinkier, stal) oraz miejscowe akcenty w żywym kolorze  w postaci wnęk okiennych i płycin z blachy stalowej oraz żaluzji, a także stolarki aluminiowej  w tym samym kolorze. Dzięki swojej prostocie bryła budynku doskonale wpisuje się w otaczającą ją zabudowę wielorodzinną.

W budynku przychodni zaprojektowano  specjalistyczne gabinet lekarskie, internistyczny, pediatryczny, okulistyczny wraz z ciemnią, laryngologiczny wraz z komorą audiometryczną, radiologiczny, ginekologiczny, urologiczny, neurologiczny, dermatologiczny, psychologiczny, pracownię RTG i USG, zabiegowe gabinety chirurgiczne czysty i brudny, gabinet stomatologiczny, punkt pobrań, laboratorium oraz salę testów psychologicznych dla żołnierzy jednostek wojskowych garnizonu Powidz mogąca również pełnić funkcję sali konferencyjnej. W części budynku zlokalizowano przychodnię dla dzieci zdrowych z punktem szczepień. W skrzydle południowym przewidziano pomieszczenia magazynowe, porządkowe, warsztatowe, pomieszczenia na odpady komunalne oraz medyczne, pomieszczenie do sterylizacji i pakowania narzędzi. W skrzydle północnym zaprojektowano pomieszczenia szatni i umywalni dla personelu, kotłownię oraz blok administracyjny uzupełniony o antresolę z wydzielonym pomieszczeniem serwerowni. W skrzydle wschodnim znajduje się garaż zamknięty przeznaczony dla 6 samochodów, w tym dla samochodu sanitarnego.

Projekt obejmuje również  przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i ciepłowniczej, budowę  dróg, parkingów, elementów małej architektury, oświetlenia zewnętrznego  oraz zagospodarowanie zieleni.

Lokalizacja: ul. Żwirki i Wigury 9, Witkowo

Inwestor/Klient: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powidz Witkowo ul. Słowackiego 2,  Witkowo

Rok: 2010