WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Budynek Wydziału Biotechnologii zaprojektowany został w formie zwartej bryły na planie litery L i usytuowany równolegle do istniejącego budynku laboratorium. Przez taką lokalizację budynku domknięta została przestrzeń parkingu Wydziału Informatyki oraz wydzielony został dziedziniec „gospodarczy” pomiędzy budynkami Wydziału Biotechnologii i Wydziału Chemii. Znajduje się tu zjazd do garażu podziemnego oraz urządzenia technologiczne (butle z azotem).

Główne wejście do budynku przewidziano w północnej części. Od tej strony budynku zlokalizowano plac wejściowy, który przechodzi w przestrzeń holu wejściowego. W przyziemiu zlokalizowana jest również biblioteka wydziałowa, posiada niezależne wejście, które  pozwala na autonomiczne funkcjonowanie biblioteki.

Bryła podzielona jest na korpus główny i 2-kondygnacyjne ramię łącznika, przeznaczone na pomieszczenia Wydziału Chemii. Elewacje zaprojektowano w dużej części jako tynkowane z poziomym boniowaniem. W strefie wejściowej i na wykuszu mieszczącym główne laboratorium dydaktyczne wykonana została okładzina ceramiczna w charakterystycznym wzorze w trzech kolorach szarości. Wewnętrzna strona wysunięcia głównego korpusu budynku od strony północnej obłożone jest okładziną ceramicznej w kolorze intensywnej czerwieni jako element akcentujący wejście główne. Ramię łącznika posiada przeszklone fasada nawiązujące do rozwiązań budynku laboratorium Wydziału Chemii.

Na przyziemiu znajdują się pomieszczenia administracyjne związane z działalnością wydziału, bibliotekę wydziału oraz część sal seminaryjnych. Na kondygnacji wysokiego parteru zlokalizowane zostały:

– 3 sale audytoryjne 72 osobowe z możliwością połączenia w dwie (144 osoby) lub jedną dla 216 osób,

– laboratoryjne sale ćwiczeń wraz z zespołem pomieszczeń technologicznych,

– dwa zespoły pomieszczeń zakładów wydziału.

Układ pomieszczeń sal audytoryjnych i holu głównego umożliwia ich wynajęcie lub organizowanie imprez bez możliwości dostępu do pozostałej części budynku. 

Na 1, 2 i 3 piętrze zaprojektowane zostały pomieszczenia przeznaczone dla zespołów badawczych tj.: laboratoria, pomieszczenia aparaturowe, pokoje pracownicze.

W łączniku na 2 kondygnacjach zaprojektowano laboratoria i pomieszczenia pracownicze Wydziału Chemii.

Na kondygnacji piwnicznej zlokalizowany jest garaż oraz szereg pomieszczeń technicznych (wentylatorownia, węzły instalacji sanitarnych itp.), pomocniczych (szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych) i technologicznych (pożywkarnia, zmywalnia, starylizacja). Projektowany garaż przeznaczony jest dla samochodów osobowych – 44 stanowiska w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, Wrocław

Inwestor/Klient: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław

Generalny wykonawca: Warbud s.a. 

Rok: 2008