2022
2016
  • Przebudowa i rewaloryzacja budynku mieszkalno – usługowego, ul. Woźna 11, PoznaŃ
2008
  • Budynek Handlowo–biurowo–usługowy, ul. Składowa 5, PoznaŃ
2006
  • Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego, Al. Niepodległości 35, Poznań