2013
  • Projekt remontu i przebudowy budynku nr 1 w Warsztatach Technicznych Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, przy ul. Dojazd 30
2008
  • Remont dachu budynku nr 1 w 17 Ruchomych Warsztatach Technicznych, ul. Dojazd, Poznań
2005
  • Baza magazynowo – spedycyjna i produkcyjna Hala nr 5 Schreader Internationale Logistic Sp. z o.o. ul. Syrenia 4, Poznań
2003
  • Rozbudowa fabryki Bridgestone Poland Hala nr 8, ul. Bałtycka 65, Poznań
  • Rozbudowa fabryki Bridgestone Poland – etap 19K: hala nr 7, rozbudowa hali nr C, budynek administracyjno – biurowy, ul. Bałtycka 65, Poznań