BLOK OPERACYJNY W NOWEJ SOLI

Główna funkcja budynku, blok operacyjny zlokalizowana jest na parterze. Blok operacyjny posiada 8 sal operacyjnych w tym 2 większe (sala operacyjna neurochirurgii, sala operacyjna ortopedii). Sale operacyjne ułożone są wzdłuż głównego korytarza oddziału stanowiącego oś kompozycyjną i komunikacyjną obiektu. Korytarz doświetlony jest na całej długości świetlikami dachowymi. Sale operacyjne posiadają doświetlenie pośrednie lub bezpośrednie z oknami wychodzącymi na las. W celu zapobiegania przegrzewania pomieszcze, okna na elewacji południowej zabezpieczone są poziomą żaluzją. Na poziomie parteru znajdują się wszystkie niezbędne pomieszczenia oddziału, między innymi: sala nadzoru poznieczuleniowego (8 stanowisk), śluza dla pacjenta, śluzy szatniowe, śluza materiałowa, pomieszczenia przygotowawcze dla personelu, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie komputerowe, magazyny sprzętu i aparatury, magazyny, pomieszczenie ręcznego mycia i suszenia wózków bloku operacyjnego, dźwig brudny, dźwig czysty.

Na kondygnacji przyziemia, pod projektowanym blokiem operacyjnym znajduje się centralna sterylizatornia. Projektowany blok operacyjny będzie generował największą ilość narzędzi do sterylizacji ze wszystkich jednostek funkcjonalnych Szpitala w związku z czym połączono go z CS bezpośrednio dźwigami towarowymi: czystym i brudnym. Na kondygnacji przyziemia znajduje się również stacja mycia łóżek i dezynfekcji materacy w skład której wchodzą: komorę dezynfekcji materacy, pomieszczenie dekontaminacji gazowej łóżek, myjnia automatyczna mycia łóżek.

Główną wentylatorownię umieszczono bezpośrednio pod salami operacyjnymi co pozwala maksymalnie ograniczyć długość kanałów wentylacyjnych obsługujących sale operacyjne. Lokalizacja wentylatorni przy ścianie zewnętrznej pozwala na umieszczenie w tej ścianie otworów czerpni i wyrzutni powietrza – kanały nie są wyprowadzane ponad dach dzięki czemu ograniczona została ilość kanałów; wiąże się to również z większą estetyką dachu który widoczny jest z wyższych pięter budynku głównego Szpitala oraz z energooszczędnością budynku. Pozostałe pomieszczenia techniczne to: pom. ze źródłami gazów medycznych (maszynownia sprężonego powietrza, maszynownia sprężonego powietrza technicznego, centrala próżni, dwutlenek węgla i podtlenek azotu), komora transformatorowa, rozdzielnia NN, Rozdzielnia SN, agregat prądotwórczy), pom. Związane z niskimi prądami (UPS).

Budynek bloku operacyjnego charakteryzuje się zwartą bryłą. Dwukondygnacyjna wydłużona, prostopadłościenna bryła zlokalizowana została równolegle do budynku głównego Szpitala  i jest kontynuacją kompozycyjną prostej modernistycznej formy kompleksu. Nowy budynek został połączony dwoma łącznikami z budynkiem głównym szpitala. 

W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowę budynku głównego szpitala o dźwig szpitalny, z towarzysząca mu komunikacją ogólną, obsługujący wszystkie 7 kondygnacji budynku głównego – dźwig nie został wykonany w ramach I etapu budowy. 

Lokalizacja: ul. Chałubińskiego 7, Nowa sól

Inwestor/Klient: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Chałubińskiego 7, Nowa sól

Rok: 2017