SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

W 2016 roku stanęło przed nami bardzo wymagające zadanie, polegające na zaadaptowaniu, przebudowie i rozbudowie niedokończonej budowy rozpoczętej latem 2010, która z uwagi na problemy wykonawcze i błędy realizacyjne została wstrzymana decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie. Aby uratować istniejący budynek wprowadziliśmy całkiem nową konstrukcję wsporczą w postaci żelbetowych ram słupowo-ryglowych przecinających cały budynek od fundamentów aż po dach. Zabieg ten pozwolił równocześnie na wykonanie płyty lądowiska dla śmigłowców ratunkowych opartej właśnie na nowej konstrukcji wsporczej.

Budynek D Szpitala Pomniku Chrztu Polski ma 7 kondygnacji nadziemnych, jednak po największym obrysie poziomu +3, nie przewyższy swą wysokością zabytkowego budynku A. Budynek jest częściowo zagłębiony – poziom –2 od strony południowej całkowicie przykryty ziemią, od strony północnej równy z poziomem terenu. Ostatnia kondygnacja (poziom +4) stanowi obsługę komunikacyjną i techniczną dla lądowiska śmigłowców ratunkowych. Bryła budynku na kondygnacji +3 mieszcząca salę konferencyjną i kaplicę jest znacznie mniejsza od pozostałej bryły budynku na niższych kondygnacjach, dodatkowo zaprojektowana w ciemnoszarym tynku, od frontu i z tyłu budynku posiada duże fasady szklane. Stanowią one charakterystyczny element wieńczący budynek w strefie wejściowej. Główne wejście do budynku, zlokalizowane od strony dziedzińca, zaakcentowano dodatkowo dużym szklanym zadaszeniem o konstrukcji stalowej.

Elewacje budynku wykończono płytami włókno – cementowymi o współczesnym asymetrycznym podziale. Kolorystyka płyt jasna, delikatnie prążkowana – dodaje ścianom budynku elegancji i szlachetności. Powtarzalnym detalem, decydującym o współczesnej formie budynku, są okna w obramieniu z kompozytowych paneli aluminiowych w kolorze ślusarki okiennej, z charakterystycznym glifem podokiennym – wykonanym również z kompozytu aluminiowego. Obramienia okien wraz ze szklaną balustradą ułożoną pod kątem wywołają na elewacjach efekt światłocienia.

W budynku D, na poszczególnych kondygnacjach, ulokowane zostały następujące komórki organizacyjne:

  • poziom -2: Laboratorium, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna, Dział Diagnostyki Obrazowej,  pomieszczenia techniczne
  • poziom -1: Izba Przyjęć, Oddział Chirurgii (47 łóżek), Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (26 łóżek)
  • poziom 0: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Endoskopii, Oddział Kardiologii (31 łóżek, w tym 10 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego),Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (11 łóżek, w tym 1 łóżko w izolatce)
  • poziom +1: Oddział Położniczo – Neonatologiczny (odcinek położnictwa – 20 łóżek dla matek + 20 łóżeczek dla noworodków; odcinek neonatologiczny – 10 łóżeczek noworodków i wcześniaków), Oddział Ginekologiczny (20 łóżek + 2 łóżka w sali obserwacyjnej do krótkotrwałego przebywania pacjentki do obserwacji po znieczuleniu ogólnym)
  • poziom +2: Blok Operacyjny (4 sale operacyjne), Zespół Porodowy (4 sale porodów rodzinnych i 1 sala operacyjna dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim)
  • poziom +3: Kaplica, Sala konferencyjna.

Na terenie inwestycji powstał również Budynek E. Jest to budynek techniczny, przeznaczonym do obsługi głównego budynku szpitala. W budynku E znajdują się: pomieszczenie rozprężalni tlenu, pomieszczenie rozprężalni CO2, pomieszczenie rozprężalni N2O, magazyn gospodarczy/ garaż, pomieszczenie agregatów prądotwórczych, rozdzielnia nn, rozdzielnia SN, komora transformatorowa, komora transformatorowa, wiata na składowanie odpadów stałych, pomieszczenie hydroforu i zbiorników wody zapasowej, węzeł ciepln

Lokalizacja: ul. 3 Maja 37, Gniezno

Klient: Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9, Gniezno

Rok: 2016